Zastrzeżenia prawne

 

Technodeal dąży do tego, by niniejsza strona internetowa była jak najprostsza i przyjazna dla użytkownika. Pomimo naszych wysiłków w tym kierunku, możliwe jest, że publikowane na stronie informacje okażą się niekompletne lub nieprawidłowe.
Pytania, uwagi lub sugestie dotyczące zawartości strony internetowej można przekazywać na adres e-mail: info@technodeal.nl Prosimy także o informację, jeśli uważasz, że strona jest niekompletna lub zawiera błędy.
Technodeal nie może zagwarantować, że informacje zawarte na tej stronie internetowej odpowiadają celom, dla których czytelnik zapoznał się z nimi. Technodeal wyklucza wszelką swoją odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody bezpośrednie czy pośrednie, dowolnego rodzaju, wynikające z korzystania z tej strony internetowej lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z niej. Technodeal nie ponosi również odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z korzystania z informacji uzyskanych za pośrednictwem tej strony internetowej.