Oświadczenie o ochronie prywatności

 

Wszystkie dane osobowe gromadzone przez Technodeal będą przetwarzane i przechowywane przez Technodeal z najwyższą starannością.

 

Zarejestrowany pracownik tymczasowy

Technodeal gromadzi dane w formie CV, które kandydaci nam przysyłają lub które pozyskujemy z opublikowanych źródeł, w celu rekrutacji kandydatów, których CV posiadamy, na potrzeby naszych (potencjalnych) klientów, oferujących (potencjalne) miejsca pracy na różnych stanowiskach.

Dane te obejmują dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe i wykształcenie kandydata.

Kandydaci będą przedstawiani potencjalnym klientom w sposób możliwie jak najbardziej anonimowy.

Dane przechowywane są przez okres, w którym zarejestrowany pracownik tymczasowy wyrazi chęć, by Technodeal pośredniczył w jego zatrudnieniu. Dane zostaną usunięte w każdym przypadku na wniosek pracownika tymczasowego.

Dane zostaną usunięte najpóźniej dwa lata po rejestracji. Technodeal będzie okresowo zwracał się do zarejestrowanego pracownika tymczasowego z pytaniem, czy nadal chce by Technodeal pośredniczył w rekrutacji pracownika. Może to przybrać formę mailingu (a więc na piśmie) lub rozmowy telefonicznej (ustnie).

 

Zatrudnieni i byli pracownicy tymczasowi

Technodeal w odniesieniu do swoich pracowników (w tym byłych), przetwarza również wszystkie niezbędne dane, których przetwarzania od pracodawców zatrudniających personel wymagają przepisy prawa.

Od chwili rozpoczęcia pracy u nas, przetwarzamy także numer BSN każdego pracownika i musimy wykonać kopię ważnego dokumentu tożsamości pracownika.

Informacje te muszą znaleźć się w dokumentacji administracyjnej Technodeal przed rozpoczęciem pracy.

Dane gromadzone są z wyprzedzeniem tylko w przypadku, gdy z dużą dozą pewności można założyć, że potencjalny pracownik dołączy do Technodeal. Jeżeli jednak okaże się, że umowa o pracę nie dojdzie do skutku, dane zostaną usunięte/skasowane ze wszystkich naszych systemów w określonych prawem terminach.

 Jeśli pracownik podejmie pracę, przekażemy niezbędne dane klientowi, u którego będzie on pracować. Obejmuje to następujące dane: imię i nazwisko, adres, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny BSN i numer dowodu osobistego. Co do zasady nie przekazujemy klientowi kopii dokumentu tożsamości. Jest to dozwolone tylko wtedy, gdy ustalono, że pracownik tymczasowy jest obywatelem państwa obcego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub jest rezydentem Szwajcarii.

Technodeal stosuje określone przepisami prawa okresy przechowywania danych.

Technodeal gromadzi możliwie jak najmniej danych osobowych dotyczących swoich klientów, a zatem wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Technodeal nie używa plików cookies na swojej stronie internetowej i nie sprzedaje danych osobowych osobom trzecim.