Privacy statement

 

Al de door Technodeal verzamelde data welke te maken hebben met persoonsgegevens zullen met grote zorg en zorgvuldigheid worden verwerkt en bewaard door Technodeal.

 

Ingescheven uitzendkracht

Technodeal verzamelt data in de vorm van Curricula Vitae welke haar worden toegezonden of uit gepubliceerde bronnen worden verkregen, met het doel deze personen achter de CV’s te werven voor onze (potentiële) relaties die (mogelijke) vacatures hebben in de diverse posities.

Hierbij gaat het om persoonsgegevens, zoals: naam, adres, contactgegevens en de relevante werkervaring en opleiding van de sollicitant.

Personen zullen zo geanonimiseerd mogelijk worden voorgesteld aan haar relaties.

Zolang een ingeschreven uitzendkracht bemiddeld wil worden naar werk door Technodeal, worden relevante gegevens bewaard. De gegevens worden in ieder geval op verzoek van de uitzendkracht verwijderd.

De gegevens zullen uiterlijk twee jaar na inschrijving worden verwijderd. Technodeal zal periodiek vragen of uitzendkrachten nog bemiddeld willen worden. Dit kan gebeuren in de vorm van een mailing (schriftelijk) of een telefoongesprek (mondeling).

 

Werkzame en voormalige uitzendkrachten

Tevens verwerkt Technodeal alle nodige data van haar (voormalig) werknemers die de wet voorschrijft aan bedrijven bij het in dienst hebben van personeel.

Op het moment dat je voor ons gaat werken, zullen wij jouw BSN-nummer verwerken en wij dienen een kopie te maken van jouw geldig identiteitsdocument.
Deze gegevens moeten vóór aanvang van het werk zijn opgenomen in de administratie van Technodeal.

Alleen in het geval een potentiële werknemer met grote zekerheid in dienst gaat treden bij Technodeal worden deze gegevens vooraf al verzameld. Indien toch blijkt dat een dienstverband niet gerealiseerd kan worden, dan worden de bovengenoemde gegevens verwijderd/vernietigd uit al onze systemen binnen de gestelde wettige termijn(en).

 Als je gaat werken, verstrekken wij de benodigde gegevens aan de opdrachtgever, waar je gaat werken. Hier gaat het om de volgende gegevens: naam, adres, geboortedatum- en plaats, BSN en nummer van jouw identiteitsbewijs. In beginsel verstrekken wij geen kopie van jouw identiteitsbewijs aan de opdrachtgever. Dit mag alleen wanneer is vastgesteld dat het gaat om een buitenlandse uitzendkracht van buiten de EER of inwoner van Zwitserland.

Technodeal past de wettig verplichte bewaartermijnen toe.

Technodeal verzamelt de minimaal mogelijke data met betrekking tot persoonsgegevens van haar relaties welke nodig zijn voor de uitoefening van haar bedrijfsvoering.

Technodeal maakt geen gebruik van cookies op haar website en verkoopt geen data in de vorm van persoonsgegevens aan derden